Purios FR

Purios FR to piana poliuretanowa o strukturze otwartych komórek, stosowana do produkcji termoizalacyjnej półsztywnej piany natryskowej. Parametry piany klasyfikują ją jako produkt niepowtarzalny i najwyższej jakości. Purios FR ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ z dostępnych na polskim rynku pian otwartokomórkowych.

Parametry:

Współczynnik przenikania ciepła λ: 0,037 – 0,039 W/mK
Gęstość pozorna w produkcie gotowym: 7-12 kg/m³
Współczynnik przepuszczania pary wodnej: ≥ 0,13215 mg/(m∙h∙Pa)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym: ≤ 10 kPa
Nasiąkliwość wody: ≤ 7.7 kg/m²
Nasiąkliwość wody: 80 – 90%